ProGreen Properties Inc

Progreen är AMREFAs Amerikanska partner och förvaltare.
Progreen är baserat i Birmingham, Michigan och bedriver en fastighetsverksamhet vilken bygger på att förvärva, renovera och förädla, samt förvalta bostadsfastigheter med potential för god avkastning. Progreen förvärvar fastigheter ofta direkt från banker genom så kallade Foreclosures eller short sales. Progreen kan även förvärva fastigheter vilka är i privat ägo under förutsättningen att det är attraktivt prissatta och att en reell förädlingspotential finnes.


Efter förädlingsprocessen ingår det i Progreens affärsmodell att sedan sälja vidare fastigheterna till privatpersoner eller andra investerare. Del i förädlingsprocessen är att skapa en miljöanpassad och energieffektiv fastighet. Progreens fastigheter har efter förädlingsprocessen omsatts i ett högt tempo, och de har visat sig vara en framgångsrik strategi att sälja fastigheter som är väl miljöanpassade. Det främsta skälet till detta är det faktum att detta är något nytt för amerikanarna, och anses som ett gott val i termer av ekonomi, miljö och tillvaro för såväl familjer som singelhushåll. 

Progreen har sedan 2009 haft Michigan som sin huvudmarknad och är av uppfattningen att Michigan erbjuder några av de bästa investeringsmöjligheterna på den amerikanska fastighetsmarknaden. Antalet Foreclosures och den fortsatt restriktiva kreditmarknaden skapar stora möjligheter för Progreen att förvärva fastigheter till bra priser.  Den ökande efterfrågan på hyresbostäder i kombination med låga fastighetspriser skapar goda förutsättningarna för att förvärva potentiella högavkastande objekt. Progreen är sedan 2010 listad på OTC US Stock Exchange.


Besök Progreens hemsida