Amrefa har avyttrat bolagets bestånd till Pro Green Properties Inc. Beslut om avyttring fattades på extra bolagsstämma den 8 mars 2016. För ytterligare information, se tillhörande protokoll.