STYRELSE & LEDNING


Ulf Telander, Styrelseordförande
Född 1943
Aktieinnehav i AMREFA: 0

Boende på Costa Del Sol sedan 1971 och grundare av TELAC Construction Group, en ledande aktör inom bygg och fastigheter i södra Spanien  under 70 – och 80 talet. I dag en eftertraktad rådgivare inom större fastighetstransaktioner i Spanien.  Grundare av Equity Investors Group (EIG) som primärt investerar i unga teknikföretag.  Michael Lindström, Ledamot & VD
Född 1959
Aktieinnehav i AMREFA: 2 166 500 (privat och via bolag)

Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Michael har lång erfarenhet från kapitalmarknaden och har varit verksam inom Corporate Finance sedan 1985. Michael är idag styrelseledamot  och delägare i ett antal onoterade och noterade bolag.Kim Björkwall, Ledamot
Född 1950
Aktieinnehav i AMREFA: 0 

Ulf Telander
Michael Lindström
Kim Björkwall