loading...

KORT OM AMREFA

AMREFA har avyttrat hela sitt fastighetsbestånd till ProGreen Properties Inc, vilka tidigare förvaltade portföljen för AMREFAS räkning. Beslutet fattades på extra bolagsstämma den 8 mars 2016. För ytterligare info, se bolagsstämmoprotokoll

NYHETER

2019

Kallelse till årsstämma i American Residential Fastigheter AB
Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma torsdagen den 27 juni 2019 kl. 16.00, Södra Larmgatan 4, 4 tr,  Göteborg.
Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45

Läs hela inlägget »