loading...

KORT OM AMREFA

AMREFA har avyttrat hela sitt fastighetsbestånd till ProGreen Properties Inc, vilka tidigare förvaltade portföljen för AMREFAS räkning. Beslutet fattades på extra bolagsstämma den 8 mars 2016. För ytterligare info, se bolagsstämmoprotokoll

NYHETER

2017 > 05

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma onsdagen den 29 juni 2017 kl. 14:3§0, i bolagets lokaler, Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg.

Kallelsen i sin helhet finner du nedan:
 

Läs hela inlägget »