loading...

KORT OM AMREFA

AMREFA har avyttrat hela sitt fastighetsbestånd till ProGreen Properties Inc, vilka tidigare förvaltade portföljen för AMREFAS räkning. Beslutet fattades på extra bolagsstämma den 8 mars 2016. För ytterligare info, se bolagsstämmoprotokoll

NYHETER

2016

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma onsdagen den 22 juni 2016 kl. 13.00, i bolagets lokaler, Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg.

Kallelsen i sin helhet finner du nedan:

 

Läs hela inlägget »
Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 8 mars 2016 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 36 i Göteborg. 

Nedan återfinns kallelsen i sin helhet,  förslag till ny bolagsordning samt fullmaktsformulär till stämman tillgängliga för nedladdning.
 
Läs hela inlägget »