loading...

KORT OM AMREFA

AMREFA har avyttrat hela sitt fastighetsbestånd till ProGreen Properties Inc, vilka tidigare förvaltade portföljen för AMREFAS räkning. Beslutet fattades på extra bolagsstämma den 8 mars 2016. För ytterligare info, se bolagsstämmoprotokoll

NYHETER

2014 > 06

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma fredagen den 27 juni 2014 kl. 13.00, i bolagets lokaler, Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg.
Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.

För att ta del av styrelsens fullständiga förslag klicka Här

Läs hela inlägget »