loading...

KORT OM AMREFA

AMREFA har avyttrat hela sitt fastighetsbestånd till ProGreen Properties Inc, vilka tidigare förvaltade portföljen för AMREFAS räkning. Beslutet fattades på extra bolagsstämma den 8 mars 2016. För ytterligare info, se bolagsstämmoprotokoll

NYHETER

2013

American Residential Fastigheter AB (publ), AMREFA, förvärvar 26005 Franklin Pointe Drive, Southfield, Michigan.
Läs hela nyheten här

Läs hela inlägget »

AMREFA bjuder in till informationsträff på Berns den 14 okt samt deltar på Stora Aktiedagen i UMEÅ den 16 okt och 
i Skellefteå den 17 okt. 

Läs Pressreleasen HÄR​
 

Läs hela inlägget »
Den 1 oktober 2013 beslutade styrelsen för American Residential Fastigheter AB (publ) att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 22 augusti 2013, genomföra en nyemission av units om högst 20 MSEK, varav 10 MSEK avser aktier och 10 MSEK avser förlagslån vilket löper med en årlig ränta om 7 %. Emissionen genomförs i syfte att säkerställa kapital för ytterligare fastighetsförvärv.

För ytterligare information avseende nyemissionen klicka HÄR
Läs hela inlägget »