Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma onsdagen den 29 juni 2017 kl. 14:3§0, i bolagets lokaler, Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg.

Kallelsen i sin helhet finner du nedan: