Kallelse till Årstämma 2015

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 juni 2015 kl. 13.00, i bolagets lokaler, Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg.