Styrelsens fullständiga förslag till stämman

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma fredagen den 27 juni 2014 kl. 13.00, i bolagets lokaler, Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg.
Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.

För att ta del av styrelsens fullständiga förslag klicka Här