Kallelse till Årsstämma 2014

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma fredagen den 27 juni 2014 kl. 13.00, i bolagets lokaler, Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg.

Läs kallelsen i sin helhet