AMREFA genomför nyemission

Den 1 oktober 2013 beslutade styrelsen för American Residential Fastigheter AB (publ) att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 22 augusti 2013, genomföra en nyemission av units om högst 20 MSEK, varav 10 MSEK avser aktier och 10 MSEK avser förlagslån vilket löper med en årlig ränta om 7 %. Emissionen genomförs i syfte att säkerställa kapital för ytterligare fastighetsförvärv.

För ytterligare information avseende nyemissionen klicka HÄR